Velfærdsteknologi

Touch and play

På alle centre i Område Vest har vi Touch and Play skærme. Touch and Play skærme er store skærme hvorpå der kan spilles spil, høres musik, ses TV, film og billeder. Skærmens funktioner kan understøtte beboerne i at vedligeholde færdigheder og funktioner. Skærmene er fleksible og kan tilpasses den enkelte beboeres behov, lyst og funktionsniveau.

Skærmene bruges også til at stimulerer beboernes erindring og giver mulighed for at genopleve gamle minder med film og billeder.

Vi lægger vægt på at beboerne på centrene i område Vest oplever et meningsfyldt hverdags liv hvor medbestemmelse og medindflydelse er en naturlig del af hverdagen og hvor der er et forskelligartet aktivitetstilbud og her er Touch and Play skærmen en del af de aktivitetstilbud der er på centrene. Pårørende er naturligvis også velkommen til at bruge skærmene, hvis børne eller oldebørn skulle have lyst til at spille et spil mens de er på besøg på centeret. Spørg gerne aktivitetsmedarbejderne om instruktion i brugen af skærmen.

Sekoia

Sekoia er et digitalt værktøj, som vi anvender på plejecentrene, fordi det hjælper personalet med deres opgaver hos borgerne. Ved hjælp af Sekoia-skærmene har personalet adgang til deres information om borgeren, lige der hvor der er brug for den. Vores oplevelse er, at det giver en pleje der tager udgangspunkt i den enkelte, skaber færre fejl og mere arbejdsglæde.

Som pårørende kan man følge med i hverdagslivet og selv deltage gennem billeder, kalender og beskeder. Det øger interaktionen og skaber en fin kommunikation.

Bette Bent

Hils på Bette Bent. Han er flyttet ind på plejecentrene i Område Vest. De to krammedyr har en helt særlig opgave: at skabe ro og tryghed hos beboere med demens. Bent dovendyr er ikke en helt almindelig bamse. Han er en velfærdsteknologisk bamse specialdesignet til borgere med demens. Velfærdsteknologi i ældreplejen er nemlig ikke kun elektroniske apparater. ”Der er en mening med alt ved Bent. Tyngden skaber ro i kroppen, hans lange arme kan holde om en, og så kan indmaden tages ud, så han kan vaskes. Bent er en ven, der ikke kræver noget – en man kan give omsorg og som man får omsorg og nærvær af.

På plejecentrene i Område Vest oplever de, at Bent kan skabe ro og velvære hos de borgere, der tager godt imod ham. Med små virkemidler kan man gøre meget. Bent virker ikke på alle borgere, men der hvor han virker, giver han glæde og velbefindenhed.

 

Hjælpemidler som hjælper med at håndtere, og til at huske at tage medicin

Vi har forskellige hjælpemidler der kan hjælpe dig med at tage din medicin eller hjælper dig med at doserer din medicin. Vi afprøver gerne hjælpemidlerne sammen med dig, så vi finder det hjælpemiddel der hjælper dig bedst.

 

 

Doseringsunderlaget hjælper dig med at doserer din medicin efter din læges ordination. Doseringsunderlaget giver mulighed for at du kan udfører hele din dosering eller dele af din dosering og så hjælper vi selvfølgelig med det du ikke selv kan. Vi hjælper dig gerne i gang med doseringsunderlaget indtil du selv er tryg ved at bruge det.