Åparken

Åparken

Vi vægter hverdagslivet og de individuelle ønsker og behov, samtidig med at alle vore medarbejdere arbejder med at støtte borgerne i, at være en så aktiv samarbejdspartner som muligt.

I ugerne umiddelbart efter indflytningen på Åparken bliver borgeren og eventuelle de pårørende inviteret til indflytningssamtale med henblik på at få lavet en hverdagslivsaftale. Derved sikrer vi at borgerens ønsker og behov bliver udgangspunktet for hjælpen til personlig pleje og /eller praktisk hjælp.

Udenfor centret på matriklen er der opført 31 ældreboliger med entre, stue/køkken, soveværelse og badeværelse.