Boliger

Bor du på et af Vejen Kommunes plejecentre vil du opleve målrettet forebyggelse, rehabilitering, sociale netværk og anvendelse af teknologi, så du kan leve et aktivt og værdigt ældreliv.

Flytter du i bolig på Lindecentret, bliver du en vigtig del af hverdagslivet. Sammen med dig og dit netværk, finder vi frem til det, der har betydning for, at du trives i de dejlige rammer. Der er gang i vores køkken, og udover hovedmåltidet der leveres af Madservice Vejen, sørger køkkenmedarbejderne for at bage brød og kager, og at servere en sund og nærende kost.

 

Gode fysiske rammer

•En privat bolig med gode fællesarealer

•Imødekommende medarbejdere der er på vagt døgnet rundt året rundt


Hverdagslivet

Målet er at sikre gode og trygge rammer for et værdigt liv for borger i plejebolig.

At borgeren er i centrum og oplever:

•En aktiv og selvstændig hverdag

•En hverdag med tryghed, velvære, nærvær og samvær

•Respekt med plads til forskellighed og med hensyn til den enkeltes integritet

•Mulighed for tilbud om sociale fællesskaber, aktiviteter og træning

•Sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsatser

•Bistand til pleje/omsorg

Herudover får du tildelt klippekortsordning på ½ time pr. uge, der betyder støtte til at højne din livskvalitet i hverdagen.