Boliger

Velkommen til Lindecentret


Vi er glade for at kunne byde dig velkommen i dit nye hjem. Vi håber, du bliver glad for at bo her og vil gøre vores til, at du føler dig velkommen. Du bliver en vigtig del af hverdagslivet på Lindecentret og sammen med dig og dit netværk finder vi frem til det der har betydning for at du trives.

 

Vi ønsker, at dine pårørende oplever at være en naturlig del af hverdagen på Lindecentret, hvor de altid er velkomne og stadig kan deltage i din dagligdag.

 

Vi bestræber os på, at kombinere selvstændigheden fra hverdagen i din tidligere bolig med trygheden ved at bo på et center, samtidig med at du selvfølgelig har mulighed for at deltage i de aktiviteter, der tilbydes på Lindecentret.

 

Kontaktperson og centerleder

 På Lindecentret er det Helle Bach Nielsen, der er centerleder og du vil møde Helle i hverdagen på Lindecentret. Skulle du have brug for det, kan du kontakte Helle på 7996 5757 eller på mail HSN@vejen.dk.

 

Ved indflytning får du tilknyttet en kontaktperson.

Kontaktpersonen er den medarbejder, der er særligt knyttet til dig og som sammen med dig sikrer, at din dagligdag bliver så god som mulig.

 

Indflytning

 Alt vedrørende boligen aftales med Boligforeningen: Vejen Byggeselskab /BOVIA,

Falkevej 6, 6600 Vejen tlf. 7536 0844 eller info@bovia.dk.

 

Indflytningssamtale

Kontaktpersonen og centerlederen inviterer dig til en indflytningssamtale i forbindelse med din indflytning, hvor vi opfordrer pårørende til at være med.

Ved indflytningssamtalen ønsker vi at få oplyst, hvem vi især skal samarbejde med af din familie eller venner. Denne persons opgave vil blive at formidle information, praktiske ting og invitationer til familie og venner.

Ved samtalen vil vi gerne drøfte gensidige forventninger til samarbejdet. Hvis du ønsker det aftaler vi gerne opfølgningssamtaler med dig efter behov.

 

Lejemål 

Når du flytter ind i din nye bolig på Lindecentret, er det som at flytte ind i et hvilket som helst andet lejemål. Tag de møbler med du er mest glad for – nye som gamle og hvis du ønsker, at lægge gulvtæppe på, bør du forinden rådføre dig med personalet om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt, da der skal tages hensyn til eventuelle hjælpemidler og personalets arbejdsforhold. Dette gælder også for indretning af lejligheden.

Det praktiske arbejde med indflytning og møblering af din lejlighed varetages af dig og din familie.

Når du flytter ind i din nye lejlighed skal du selv sørge for at melde ny adresse på Borgerservice.

 

Ophør af lejemål

Lejemål er på almindelige lejelovgivningsvilkår, dvs. at der ved ophør af lejemål er 3 måneders opsigelse. Opsigelse skal ske skriftligt til boligselskabet og boligen skal ved fraflytning være tømt og rengjort. Nøglerne afleveres til boligselskabets repræsentant, som vil udlevere kvittering.

Synsrapporten laves ved fraflytning, af boligselskabets repræsentant.

Personalet har ingen adgang til boligen efter fraflytning, medmindre der er givet tilladelse til afhentning af hjælpemidler.

 

Indbo – ansvarsforsikring

Husk at flytte din indbo– og ansvarsforsikring til din nye adresse. Der er ingen fælles forsikring på centret der dækker.

 

Aktiviteter  

På centret er der ansat aktivitetsmedarbejdere, som sammen med det øvrige personale og beboerne planlægger forskellige aktiviteter.

Der udgives på centret et aktivitetsblad, hvori du kan læse, om de aktiviteter der er på centret. Ligeledes kan du også på hjemmesiden eller ved opslag orientere dig om de forskellige aktiviteter, du kan deltage i. Der kan være aktiviteter og arrangementer, der skal betales for.

I løbet af året er der forskellige arrangementer, som pårørende er velkommen til at deltage i.

Vi håber at du og dine pårørende tilmelder/afmelder sig til de forskellige arrangementer hos aktivitetsmedarbejderne eller kontaktpersonen. Ideer til nye aktiviteter modtages meget gerne.

 

Attester

 Dåbsattest, sygesikringsbevis og evt. vielsesattest medbringes. Papirerne opbevares i lejligheden, et sted familien og kontaktpersonen har kendskab til.

 

Aviser

 Centeret holder Jyske Vestkysten, du kan også vælge at beholde dit eget avisabonnement.

 

Besøgsven

 Hvis du ønsker en besøgsven, kan du henvende dig til din kontaktperson.

 

Måltider

Du kan vælge mellem at få delvis eller fuld forplejning. Vælger du delvis forplejning skal du være opmærksom på, at den samlede pris kan overstige prisloftet for fuld forplejning.  

Måltiderne kan du enten spise i cafeen eller i din lejlighed, som du ønsker det. Ved indflytningen aftales der, hvilke måltider du ønsker fra cafeen og vi beder dig udfylde tilmelding til PBS.

Er du tilknyttet Madservice, kan maden afbestilles, hvis du bliver inviteret ud at spise, senest 3 dage før i køkkenet.

Du er velkommen til at holde fødselsdagsmiddag eller kaffebord i centrets lokaler. Køkkenpersonalet eller kontaktpersonen kan hjælpe dig med at bestille mad/kaffe og kage og med at reservere et lokale. Bestil venligst 14 dage i forvejen.

 

I forbindelse med kaffebord kan der, mod betaling, bestilles en fødselsdagspakke som består af:
Duge, servietter, service, kaffe/te/kakao, boller, lagkage og småkager. Køkkenet stiller det hele på et rullebord, så I selv kan dække bord.
Hvis du har lyst hjælper din kontaktperson dig gerne med at invitere din familie/venner til kaffe eller et måltid, enten i hverdagen eller i forbindelse med en højtid. 

 

Indkøb  

Personlige fornødenheder herunder toiletartikler, rengøringsartikler, elpærer m.m. skal du selv købe. Du skal være opmærksom på, at rengøringsartikler skal være svanemærkede eller blomstermærkede.

 

Fjernsyn

I alle boliger findes der antennestik til radio og tv. Radio/tv licens og tv pakker bestiller og betaler du selv.

 

Flagregler

Vi flager ved fødselsdage og dødsfald. Ønsker du ikke at flaget bliver hejst, skal du give besked til personalet.

 

Frisør og fodpleje

Du kan stadig benytte din egen frisør og fodpleje og ellers kan din kontaktperson være behjælpelig med at få kontakt til en.

 

Vinduespudser

Du kan benytte din tidligere vinduespudser og ellers kan din kontaktperson være behjælpelig med at formidle kontakt til en.

 

Gudstjeneste

Annonceres i beboerbladet og afholdes i cafeen/dagcentret. Personlig besøg af præst kan arrangeres.

 

Medicin

Medicin kan, mod betaling, leveres på centeret fra apoteket.

 

Penge og værdigenstande

Vi opbevarer ikke penge og værdigenstande. Vi råder dig til selv at købe en lille pengekasse eller benytte et møbel der kan aflåses. Værdigenstande og penge opbevares på eget ansvar.
Kommunen har ingen forsikring der dækker tab af værdigenstande. Vi anbefaler, at du tilmelder alle faste betalinger til betalingsservice i din bank.

 

Post 

Hver lejlighed har egen postkasse. Tømning af postkasse aftales ved indflytningssamtalen.

 

Telefon og internet 

I alle boliger findes telefonstik. Du melder selv flytning af telefon til telefonselskabet.
Der er trådløs internet forbindelse på centret, som du kan få koden til.

 

Sekoiaskærm  

I hver lejlighed hænger der en skærm, som benyttes af personalet til at tilgå dine oplysninger.
Du og din familie har mulighed for at se billeder, tilgå dine kalenderaftaler og skrive i kontaktbogen via Sekoia-skærmen.

 

Vask af tøj       

Du kan, mod betaling, tilmeldes vores vaskeservice. I de lejligheder, hvor der er mulighed for tilslutning af egen vaskemaskine og tørretumbler kan du få hjælp til vask af tøj, dog undtaget hjælp til håndvask af tøj.

                                                                                   

Medarbejderne

På centret er der ansat forskellige faggrupper, der hver især varetager opgaver indenfor deres fagområde. På pleje- og omsorgsområdet er der social og sundhedshjælpere, sygehjælpere, social og sundhedsassistenter, ligesom der til centret er tilknyttet sygeplejersker.

Centeret er praktiksted for alle social- og sundhedsuddannelser derfor vil du også møde sosu-elever i hverdagen på centret, ligesom der også kan være sygeplejestuderende. Centeret er i perioder praktiksted for medarbejdere i jobtilbud.

 

Frivillige hjælpere 

Til centret er tilknyttet en stor gruppe frivillige hjælpere, som både i hverdagen og til festlige lejligheder, giver en hjælpende hånd ved de forskellige aktiviteter.
Hjælpen kan være i form af borddækning, deltagelse i forskellige arrangementer/aktiviteter, køreture i området, gymnastik og spil m.m. Det kunne også være hjælp til ledsagelse til sygehuset, læge eller kirke.
Vi er meget glade for det samarbejde vi har med de frivillige og skulle du kende nogen, der kunne have lyst til at være frivillig hos os, så høre vi gerne om det.

 

Pårørende

Pårørende er meget velkomne til at hjælpe med de samme ting, som før indflytningen på centeret.
At give en hjælpende hånd ved:

- Gåture
- Ordne blomster
- Reparere/indkøb af tøj
- Læse højt
- Skrive breve
- Tage børnebørn og oldebørn med på besøg
- Indkøb
- Deltage ved læge, speciallæge og sygehusbesøg
- Være tæt omkring ved alvorlig sygdom og død

Trods alle bestræbelser kan intet personale erstatte kontakten med familie og venner. Derfor håber vi, at gæster og pårørende altid må føle sig velkomne på vores center og ofte komme på besøg.

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og dine pårørende.

Med venlig hilsen

Lindecentret

Helle Bach Nielsen