Aktivitet

På Åparken er aktivitet en stor del af hverdagen og hverdagslivet. Aktivitetsmedarbejderne er uddannede til at kunne arbejde med den enkeltes ønsker, for at være en aktiv deltager i egen hverdag, og til at igangsætte fælles aktiviteter. Det er vigtigt for os, at alle beboere er aktivt inddraget i egen hverdag og i hverdagen på centret.

Hverdagslivet på Åparken tilrettelægges sammen med beboerne. Det er de små ting i hverdagen der gør den store forskel.

Vi har en række faste aktiviteter såsom gudstjeneste, sang, gåture, højtlæsning, gymnastik, bagning, besøg fra daginstitutioner og dagplejere. Vi har også en række årstidsbestemte aktiviteter såsom fastelavnsfest, påskefrokost, julearrangementer, høstfest og lign.

Aktivitetsmedarbejderne er altid åbne for forslag til nye aktiviteter.

På Åparken har vi mange frivillige der kommer, og gør et stort og meget værdifuldt arbejde, både for den enkelte beboer og for centret.

Stjernestunder