Boliger

Velkommen til Åparken

Vi er glade for at kunne byde dig velkommen i dit nye hjem. Vi håber, du bliver glad for at bo her og vi vil gøre vores til, at du synes om at være her. Vi vil gøre os umage for, at din dagligdag ligner den, du kender fra dit tidligere liv.

Vi ønsker, at dine pårørende oplever at være en naturlig del af hverdagen på Åparken, hvor de altid er velkomne og stadig kan deltage i din dagligdag, som inden du flyttede ind på centeret.

Vi bestræber os på at kombinere selvstændigheden fra tidligere bolig med trygheden ved at bo på et center, samtidig med at der er mulighed for at deltage i de aktiviteter, der tilbydes på Åparken.

Hvis vi ikke opfylder dine eller din families forventninger eller aftaler med henblik på din dagligdag, kan du trygt henvende dig til kontaktpersonen eller centerlederen.

Vi håber, dette giver svar på nogle praktiske spørgsmål, så du så hurtigt som muligt føler dig hjemme.

Din kontaktperson og personalet er altid til rådighed med yderligere information.

 

Kontaktperson og centerlederen

Her på Åparken er det Helle Sørensen, der er centerleder. Du kan træffe Helle i hverdagen på 7996 6830. Derudover kan Helle også træffes på telefonnummer 3017 1250.

Ved indflytning får du tilknyttet en kontaktperson.

Kontaktpersonen er den medarbejder, der er særligt knyttet til dig og som sammen med dig er ansvarlig for, at din dagligdag bliver så god som mulig.

Navnet på kontaktpersonen står i hjemmeplejens arbejdsmappe, som skal ligge i din bolig. Hjemmeplejens arbejdsmappe drøftes i forbindelse med indflytningssamtalen. Hjemmeplejens arbejdsmappe er hjemmeplejens arbejdsredskab og tilhører Vejen Kommune.

 

Indflytning

Når du flytter ind, er vi med til at skabe nogle trygge rammer for dig, hvori vi kan tilbyde aktiviteter og samvær med andre beboere og personalet.

Alt vedrørende boligen aftales med boligselskabets repræsentant.

(Pedel Hans Schmidt tlf. 21493912)

 

Indflytningssamtale

Centerlederen og kontaktpersonen inviterer dig til en indflytningssamtale i forbindelse med din flytning. Vi opfordrer pårørende til at være med.

Ved indflytningssamtalen ønsker vi at få oplyst, hvem vi især skal samarbejde med af din familie eller venner.

Denne persons opgave vil blive at formidle information, praktiske ting og invitationer til familie og venner.

Ved samtalen vil vi gerne drøfte gensidige forventninger til samarbejdet.

Hvis du ønsker det, kan der aftales en opfølgningssamtale 2 – 3 måneder efter indflytningen.

 

Lejemål

Når du flytter ind i din nye bolig på Åparken, er det som at flytte ind i et hvilket som helst andet lejemål. Du kan indrette dig som du bedst synes. Det kan dog være en fordel for dig at drøfte indretningen med din kontaktperson fordi der kan være nogle forhold, der skal tages hensyn til. Det kan være eventuelle hjælpemidler og personalets arbejdsforhold.

Det praktiske arbejde med indflytning og møblering af din lejlighed, samt rengøring efter fraflytning er din og din families opgave.

 

Ophør af lejemål

Lejemål er på almindelige lejelovgivningsvilkår, dvs. at der ved ophør af lejemål er 3 måneders opsigelse. Opsigelse skal ske skriftligt til boligselskabet. Boligen skal ved fraflytning være tømt og rengjort.

Nøglerne til lejligheden afleveres til boligselskabets repræsentant, som vil udlevere kvittering for afleveringen.

Synsrapporten laves ved fraflytning, af boligselskabets repræsentant.

Personalet har ingen adgang til boligen efter fraflytning, medmindre der er givet tilladelse til afhentning af hjælpemidler.

 

Adresseskift

Når du flytter ind i din nye lejlighed skal du selv sørge for at melde ny adresse til Folkeregistret. Du skal melde flytning til kommunen senest fem dage, efter du har skiftet adresse.

 

Aktiviteter

Aktivitetsmedarbejderne i dagcenteret står for fælles aktiviteter.

På centret udgives der et aktivitetsblad, hvori du kan læse om de aktiviteter der er på centret. Ligeledes kan du også ved opslag orientere dig om de forskellige aktiviteter, som du kan deltage i.

I løbet af året er der forskellige arrangementer. Pårørende er altid velkommen til at deltage. Vi har en forventning om, at du og dine pårørende tilmelder/afmelder sig til de forskellige arrangementer hos aktivitetsmedarbejderne eller kontaktpersonen.

Der kan være aktiviteter og arrangementer, der skal betales for.

Vi modtager gerne forslag og ideer til nye aktiviteter.

 

Attester

Dåbsattest, sygesikringsbevis og evt. vielsesattest medbringes. Papirerne opbevares i lejligheden, et sted familien og kontaktpersonen har kendskab til.

 

Aviser

Centeret holder Jyske Vestkysten som kan læses i cafeen. Du kan også vælge at beholde dit eget avisabonnement.

 

Besøgsven

Hvis du ønsker en besøgsven, kan du henvende dig til din kontaktperson.

 

Cafeen

Maden kan nydes i cafeen eller i egen lejlighed. Er du fast tilknyttet Madservice, kan maden afbestilles hvis du bliver inviteret ud at spise. Der skal afbestilles senest 3 dage før i køkkenet. Madplan udleveres i cafeen.

Du er velkommen til at holde fødselsdagsmiddag eller kaffebord i centrets lokaler. Køkkenpersonalet og kontaktpersonen kan hjælpe dig med at bestille mad/kaffe og kage. Bestil venligst 14 dage i forvejen.

 

I forbindelse med kaffebord kan der, mod betaling, bestilles en fødselsdagspakke som består af: Duge, lys, servietter, bestik, kakao, kaffe/te, sukker, fløde, boller, lagkage og småkager. Køkkenet stiller det hele på et rullebord, så I selv kan dække bord. Personalet kan ikke være behjælpelige med at dække bord samt vaske op, men vil gerne vise hvordan opvaskemaskinen skal betjenes.

I forbindelse med fødselsdage kan der bestilles den middagsret, der er på menuplanen den pågældende dag til gæster. Bestilling eller afbestilling aftales med køkkenet senest 3 dage inden.

Der kan bestilles lokale ved kontaktpersonen eller aktivitets- medarbejderne.

Hvis du har lyst hjælper vi dig gerne med at invitere din familie/venner til kaffe eller et måltid, enten i hverdagen eller i forbindelse med en højtid.

 

Indkøb

Toiletartikler, rengøringsartikler, elpærer m.m. skal du selv købe. Du skal være opmærksom på, at rengøringsartikler skal være svanemærkede eller blomstermærkede.

 

Fjernsyn

I alle boliger findes der antennestik til radio og tv. Centeret er tilsluttet fællesantennen. Radio, tv licens og tv pakker bestiller og betaler du selv.

 

Flagregler

Vi flager ved fødselsdage, dødsfald og begravelse. Ønsker du ikke at flaget bliver hejst, kan du give besked til personalet.

 

Fodpleje

Fodterapeuten kommer på centeret. Tilskud til fodterapeut kan evt. bevilliges. Din kontaktperson kan hjælpe dig.

 

Frisør

Din kontaktperson kan oplyse, hvornår der kommer frisør på Centeret.

 

Tandlæge

Du skal som udgangspunkt beholde din vante tandlæge og så aftale med dine pårørende, at de hjælper dig med transport til tandlægen. Hvis du, på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk- el­ler psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandpleje­tilbud har du mulighed for at søge om omsorgstandpleje, som er tandpleje der kan foregå i eget hjem. Din kontaktperson kan hjælpe dig med at ansøge om brug af omsorgtandplejens tilbud.

 

Gudstjeneste

Annonceres i ”Båndet” og afholdes i Cafeen. Personlig besøg af præst kan arrangeres.

 

Indbo – ansvarsforsikring

Husk at flytte din indbo– og ansvarsforsikring til din nye adresse. Der er ingen fællesforsikring på områdecentret der dækker.

 

Medicin

Medicin kan, mod betaling, leveres på centeret fra apoteket.

 

Måltider

Måltiderne kan enten indtages i cafeen, eller i din lejlighed, som du ønsker det.

Ved indflytning aftales, hvilke måltider du ønsker fra centeret. Og vi beder dig udfylde vedlagte tilladelse til tilmelding til PBS. Vi anbefaler, at du tilmelder alle faste betalinger til betalingsservice i din bank.

 

Nøgleboks

Nøgleboks er opsat ved alle lejligheder. En af nøglerne, som du får udleveret, opbevares i nøgleboksen. Når du ikke opholder dig i din lejlighed i længere tid, beder vi om, at du låser døren.

 

Penge og værdigenstande

Vi opbevarer ikke penge og værdigenstande. Vi råder dig til selv at købe en lille pengekasse eller benytte et møbel der kan aflåses. Værdigenstande og penge opbevares på eget ansvar. Kommunen har ingen forsikring der dækker tab af værdigenstande.

 

Post

Hver lejlighed har egen postkasse. Tømning af postkasse aftales ved indflytningssamtalen.

 

Telefon

I alle boliger findes telefonstik. Du melder selv flytning af telefon til telefonselskabet.

 

Vask af tøj

Du kan få hjælp til tøjvask, og vi kan tilbyde dig vaskeservice mod betaling. Det er nødvendigt, at du har en vasketøjskurv. Vær opmærksom på, vi ikke kan tilbyde, at håndvaske dit tøj som ikke tåler maskinvask.

 

Medarbejderne

Medarbejderens faglige dygtighed og personlige kvalifikationer og holdninger er områdets vigtigste ressourcer.

I området er der ansat forskellige faggrupper, der hver især varetager opgaver indenfor deres område. På pleje- og omsorgsområdet er der social og sundhedshjælpere, sygehjælpere, social og sundhedsassistenter, ligesom der til centret er tilknyttet sygeplejersker.

Centeret er praktiksted for alle social- og sundhedsuddannelser derfor vil du også møde sosu-elever i hverdagen på centret, ligesom der også kan være sygeplejestuderende.

Centeret er i perioder praktiksted for medarbejdere i jobtilbud.

I ferieperioder kan der være ufaglærte medarbejdere tilknyttet centret.

 

Frivillige hjælpere

Til centret er tilknyttet en stor gruppe frivillige hjælpere, som både i hverdagen og til festlige lejligheder, giver en hjælpende hånd ved de forskellige aktiviteter.

Hjælpen kan være i form af borddækning, deltagelse i forskellige arrangementer/aktiviteter, køreture i området, gymnastik og spil m.m. Det kunne også være hjælp til ledsagelse til sygehuset, læge eller kirke.

Vi er meget glade for det samarbejde vi har med de frivillige og skulle du kende nogen, der kunne have lyst til at være frivillig hos os, så høre vi gerne om det.

 

Pårørende

Pårørende er meget velkomne til at hjælpe med de samme ting, som før indflytningen på centeret. Det kunne være at give en hjælpende hånd med:

- Gåture - Ordne blomster - Reparere/indkøb af tøj - Læse højt - Skrive breve - Tage børnebørn og oldebørn med på besøg - Indkøb - Deltage ved læge, speciallæge og sygehusbesøg - Være tæt omkring ved alvorlig sygdom og død

Trods alle bestræbelser kan intet personale erstatte kontakten med familie og venner. Derfor håber vi, at gæster og pårørende altid må føle sig velkomne på vores center og ofte komme på besøg.

 

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og dine pårørende.

Med venlig hilsen

Helle Sørensen