Akutsygeplejen

Akutsygeplejen

 

Akutsygeplejen

Akutsygeplejen er en del af hjemmesygeplejen, Vejen kommune og har til opgave at varetage sygepleje hos borgere, der ikke har behov for indlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje. Akutsygeplejen fungerer alle ugens dage døgnet rundt.

Akutsygeplejen er organiseret i et selvstændigt team med mødested i Brørup, og består af sygeplejersker med minimum 2 års klinisk erfaring og særlig efteruddannelse på diplomniveau indenfor "Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borger/patientforløb".

Målgruppe

Den kommunale akutfunktion kan varetage:

 • Lægehenviste borgere med akut opstået, eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for sygehusindlæggelse.
 • Lægehenviste patienter der efter udskrivelse fra sygehus fortsat har komplekse pleje og/eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er tilstede i akutfunktionen.
 • Borgere henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med akutfunktionens medarbejdere med henblik på hjælp til vurdering eller indsats.

Indsatsen

Akutfunktionen varetager blandt andet følgende opgaver:

 • Observation og vurdering af borgeren ved behov (herunder vitale parametre)
 • Sikker mundtlig kommunikation
 • Akutte bedside blodprøver (kapillær CRP, blodsukker og blodprocent)
 • Subkutan og intramuskulær medicinadministration
 • Sondeernæring - herunder genanlæggelse af sonde
 • Inhalationsbehandling med forstøver
 • Drænpleje
 • Kateteranlæggelse og pleje
 • Prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse - herunder podning og urindyrkning
 • I særlige tilfælde (eksempelvis terminale forløb) medicinadministration ogeller væsketerapi intravenøst.