Aktiviteter

På Lundtoft er hverdagsliv og hverdagens gøremål en del af aktiviteterne fordi vi tror på at hverdagsgøremål er vigtige at holde fast i og gøre så længe der er mulighed for det.

På Lundtoft er aktivitet en stor del af hverdagen og hverdagslivet. Aktivitetsmedarbejderne er uddannede til at kunne arbejde med den enkeltes ønsker, for at være en aktiv deltager i egen hverdag, og til at igangsætte fælles aktiviteter. Det er vigtigt for os, at alle beboere er aktivt inddraget i egen hverdag og i hverdagen på centret.

Hverdagslivet på Lundtoft tilrettelægges sammen med beboerne.

Vi har en række faste aktiviteter såsom gudstjeneste, erindringsdans, sang, gåture, højtlæsning, gymnastik, bagning, besøg fra daginstitutioner og dagplejere. Vi har også en række årstidsbestemte aktiviteter såsom fastelavnsfest, påskefrokost, julearrangementer, høstfest og lign.

Aktivitetsmedarbejderne er altid åbne for forslag til nye aktiviteter.

På Lundtoft har vi mange frivillige der kommer, og gør et stort og meget værdifuldt arbejde, både for den enkelte beboer og for centret.