Information fra Vejen Kommune

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder indeholder en generel information om borgerens rettigheder og pligter i forbindelse med ansøgning, afgørelse og levering af hjælpen. Den indeholder endvidere en beskrivelse af indhold, omfang og udførelse af hjælpen. Det vil desuden fremgå, hvilke leverancekrav Byrådet stiller til leverandører af hjælpen.

Vil du vide mere om vejenkommunes kvalitetstandarder, så tryk på linket til højre

 

Hjemmehjælp

Information til bruger og pårørende om hjemmehjælp.

tryk på linket til højre og læs mere

 

Bevar en aktiv og selvstændig hverdag

I Vejen Kommune arbejdes der med hverdagsrehabilitering som en naturlig del af hjælp til selvhjælp.

Det vil sige, at der som en integreret del af visitationen til hjemmehjælp sker en vurdering af, om den enkelte borger gennem en målrettet rehabiliterende indsats i eget hjem, kan blive helt eller delvist selvhjulpen. Hvis det vurderes, at borgeren kan have brug for en ekstra indsats for at kunne vedligeholde eller genvinde sit funktionsniveau, kan der visiteres til et BASH forløb - Bevar en Aktiv og Selvstændig Hverdag.

Læs mere på linket til højre

Dit hjem - en arbejdsplads

I forbindelse med at du har brug for hjælp og støtte fra Vejen kommunes ældrepleje i form af hjemmehjælp eller sygepleje, er dit hjem blevet en arbejdsplads for vore hjælpere og sygeplejersker. Medarbejderne vil udføre arbejdet i respekt for dig og dit liv, og tage udgangspunkt i dine behov og ønsker, men det skal ske under hensyn til medarbejdernes arbejdsforhold.

læs mere på linket til højre

Takster og gebyrer

find priser for madservice, midlertidigt ophold, specialtandpleje og omsorgstandpleje.

se mere op linket til højre

Tilbud til demente

Demensdaghjem dag, aften og nat tilbud, aflastning af pårørende.

læs mere på linket til højre   

Omsorgstandpleje

Hvem er omfattet af tilbud om omsorgstandpleje?

Kommunen skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der p.g.a. kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk- eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud.

Læs mere om Vejen kommunes Tandpleje her.