Kontakt

LedelseCenterleder Inge Marie Kruse

Tlf. 7996 5681

Mail: imk@vejen.dk

 

Administration

Birita Antoniussen-Knudsen

Telefon 3017 1119

Mail: birit@vejen.dk

 

Disponator

Jette Thomsen

Telefon 30 17 13 99

 

Lone Juel Jensen

Telefon 30 17 12 53

 

Køkken

Bente Kristensen

Telefon 7996 5684

 

Dagcenter/aktivitet

Lena Engelsted

Klara Bomberg Kjærgaard

Telefon 7996 5675