Boliger

 

Velkommen til Blomsterengen

Vi er glade for at kunne byde dig velkommen i dit nye hjem. Vi håber, du bliver glad for at bo her og vil gøre vores til, at du føler dig velkommen og medvirke til, at din hverdag ligner den du kender.

Vi ønsker, at dine pårørende oplever at være en naturlig del af hverdagen på Blomsterengen, hvor de altid er velkomne og stadig kan deltage i din dagligdag.

Vi bestræber os på, at kombinere selvstændigheden fra tidligere bolig med trygheden ved at bo på et center, samtidig med at du selvfølgelig har mulighed for at deltage i de aktiviteter, der tilbydes på Blomsterengen.

 

Kontaktperson og centerleder

På Blomsterengen er det Inge Marie Kruse, der er centerleder og du vil møde Inge Marie i hverdagen på Blomsterengen. Skulle du have brug for det, kan du kontakte Inge Marie på 7996 5680 eller på mail imk@vejen.dk

Ved indflytning får du tilknyttet en kontaktperson. Kontaktpersonen er den medarbejder, der er særligt knyttet til dig og som sammen med dig sikrer, at din dagligdag bliver så god som mulig.

 

Indflytning

Alt vedrørende boligen aftales med boligselskabets pedel Hans Schmidt tlf. 21493912

 

Indflytningssamtale

Kontaktpersonen og centerlederen inviterer dig til en indflytningssamtale i forbindelse med din flytning, hvor vi opfordrer pårørende til at være med.

Ved indflytningssamtalen ønsker vi at få oplyst, hvem vi især skal samarbejde med af din familie eller venner. Denne persons opgave vil blive at formidle information, praktiske ting og invitationer til familie og venner.

Ved samtalen vil vi gerne drøfte gensidige forventninger til samarbejdet og hvis du ønsker det, kan der aftales en opfølgningssamtale 2 – 3 måneder efter indflytningen ellers er der en årlig opfølgningssamtale.

 

Lejemål

Når du flytter ind i din nye bolig på Blomsterengen, er det som at flytte ind i et hvilket som helst andet lejemål. Tag de møbler med du er mest glad for – nye som gamle og hvis du ønsker, at lægge gulvtæppe på, bør du forinden rådføre dig med personalet om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt, da der skal tages hensyn til eventuelle hjælpemidler og personalets arbejdsforhold. Dette gælder også for indretning af lejligheden.

Det praktiske arbejde med indflytning og møblering af din lejlighed er din og din families opgave.

Når du flytter ind i din nye lejlighed skal du selv sørge for at melde ny adresse til Folkeregistret. Du skal melde flytning til kommunen senest fem dage, efter du har skiftet adresse

 

Ophør af lejemål

Lejemål er på almindelige lejelovgivningsvilkår, dvs. at der ved ophør af lejemål er 3 måneders opsigelse. Opsigelse skal ske skriftligt til boligselskabet og boligen skal ved fraflytning være tømt og rengjort. Nøglerne afleveres til boligselskabets repræsentant, som vil udlevere kvittering.

Synsrapporten laves ved fraflytning, af boligselskabets repræsentant.

Personalet har ingen adgang til boligen efter fraflytning, medmindre der er givet tilladelse til afhentning af hjælpemidler.

 

Indbo – ansvarsforsikring

Husk at flytte din indbo– og ansvarsforsikring til din nye adresse. Der er ingen fælles forsikring på centret der dækker.

 

Aktiviteter

På centret er der ansat aktivitetsmedarbejdere, som sammen med det øvrige personale og beboerne planlægger forskellige aktiviteter.

Der udgives på centret et aktivitetsblad, hvori du kan læse, om de aktiviteter der er på centret. Ligeledes kan du også ved opslag orientere dig om de forskellige aktiviteter, som du kan deltage i. Der kan være aktiviteter og arrangementer, der skal betales for.

I løbet af året er der forskellige arrangementer, som pårørende er velkommen til at deltage i.

Vi har en forventning om, at du og dine pårørende tilmelder/afmelder sig til de forskellige arrangementer hos aktivitetsmedarbejderne eller kontaktpersonen.

Ideer til nye aktiviteter modtages meget gerne.

 

Attester

Dåbsattest, sygesikringsbevis og evt. vielsesattest medbringes. Papirerne opbevares i lejligheden, et sted familien og kontaktpersonen har kendskab til.

 

Aviser

Centeret holder Jyske Vestkysten som kan læses i cafeen. Du kan også vælge at beholde dit eget avisabonnement.

 

Besøgsven

Hvis du ønsker en besøgsven, kan du henvende dig til din kontaktperson.

 

Cafeen

Måltiderne kan du enten spise i cafeen eller i din lejlighed, som du ønsker det. Ved indflytningen aftales der, hvilke måltider du ønsker fra cafeen og vi beder dig udfylde tilmelding til PBS.

Er du tilknyttet Madservice, kan maden afbestilles, hvis du bliver inviteret ud at spise, senest 3 dage før i køkkenet.

Du er velkommen til at holde fødselsdagsmiddag eller kaffebord i centrets lokaler. Køkkenpersonalet eller kontaktpersonen kan hjælpe dig med at bestille mad/kaffe og kage og med at reservere et lokale. Bestil venligst 14 dage i forvejen.

 

I forbindelse med kaffebord kan der, mod betaling, bestilles en fødselsdagspakke som består af: Duge, servietter, service, kaffe/te/kakao, boller, lagkage og småkager. Køkkenet stiller det hele på et rullebord, så I selv kan dække bord. Hvis du har lyst hjælper din kontaktperson dig gerne med at invitere din familie/venner til kaffe eller et måltid, enten i hverdagen eller i forbindelse med en højtid.

 

Indkøb

Toiletartikler, rengøringsartikler, elpærer m.m. skal du selv købe. Du skal være opmærksom på, at rengøringsartikler skal være svanemærkede eller blomstermærkede.

 

Fjernsyn

I alle boliger findes der antennestik til radio og tv. Radio/tv licens og tv pakker bestiller og betaler du selv. Centeret er tilsluttet fællesantennen.

 

Flagregler

Vi flager ved fødselsdage og dødsfald. Ønsker du ikke at flaget bliver hejst, skal du give besked til personalet.

 

Frisør og fodpleje

Du kan stadig benytte din egen frisør og fodpleje og ellers kan din kontaktperson være behjælpelig med at få kontakt til en.

 

Vinduespudser

Du kan stadig benytte din tidligere vinduespudser og ellers kan din kontaktperson være behjælpelig med at få kontakt til en.

 

Gudstjeneste

Annonceres i beboerbladet og afholdes i cafeen/dagcentret. Personlig besøg af præst kan arrangeres.

 

Medicin

Medicin kan, mod betaling, leveres på centeret fra apoteket.

 

Penge og værdigenstande

Vi opbevarer ikke penge og værdigenstande. Vi råder dig til selv at købe en lille pengekasse eller benytte et møbel der kan aflåses. Værdigenstande og penge opbevares på eget ansvar. Kommunen har ingen forsikring der dækker tab af værdigenstande. Vi anbefaler, at du tilmelder alle faste betalinger til betalingsservice i din bank.

 

Post

Hver lejlighed har egen postkasse. Tømning af postkasse aftales ved indflytningssamtalen.

 

Telefon og internet

I alle boliger findes telefonstik. Du melder selv flytning af telefon til telefonselskabet. Der er trådløs internet forbindelse på centret, som du kan få koden til.

 

Sekoia skærm

I hver lejlighed hænger der en skærm, som benyttes af personalet til at tilgå dine oplysninger. På sigt vil du og din familie få mulighed for at se billeder, tilgå dine kalenderaftaler og skrive i kontaktbogen via Sekoia-skærmen

 

Vask af tøj

Du kan installere din egen vaskemaskine og tørretumbler i din lejlighed eller du kan tilmeldes vaskeservice mod betaling. Du kan få hjælp til tøjvask, men tilbyder ikke håndvask af tøj.

 

Medarbejderne

På centret er der ansat forskellige faggrupper, der hver især varetager opgaver indenfor deres fagområde. På pleje- og omsorgsområdet er der social og sundhedshjælpere, sygehjælpere, social og sundhedsassistenter, ligesom der til centret er tilknyttet sygeplejersker.

Centeret er praktiksted for alle social- og sundhedsuddannelser derfor vil du også møde sosu-elever i hverdagen på centret, ligesom der også kan være sygeplejestuderende. Centeret er i perioder praktiksted for medarbejdere i jobtilbud.

 

Frivillige hjælpere

Til centret er tilknyttet en stor gruppe frivillige hjælpere, som både i hverdagen og til festlige lejligheder, giver en hjælpende hånd ved de forskellige aktiviteter. Hjælpen kan være i form af borddækning, deltagelse i forskellige arrangementer/aktiviteter, køreture i området, gymnastik og spil m.m. Det kunne også være hjælp til ledsagelse til sygehuset, læge eller kirke. Vi er meget glade for det samarbejde vi har med de frivillige og skulle du kende nogen, der kunne have lyst til at være frivillig hos os, så høre vi gerne om det.

 

Pårørende

Pårørende er meget velkomne til at hjælpe med de samme ting, som før indflytningen på centeret. At give en hjælpende hånd ved:

- Gåture - Ordne blomster - Reparere/indkøb af tøj - Læse højt - Skrive breve - Tage børnebørn og oldebørn med på besøg - Indkøb - Deltage ved læge, speciallæge og sygehusbesøg - Være tæt omkring ved alvorlig sygdom og død

Trods alle bestræbelser kan intet personale erstatte kontakten med familie og venner. Derfor håber vi, at gæster og pårørende altid må føle sig velkomne på vores center og ofte komme på besøg.

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og dine pårørende.

Med venlig hilsen

Inge Marie Kruse