Ferieophold

Borgere bosat i Vejen Kommune, hvor ægtefælle eller andre pårørende har brug for aflastning/afløsning i hverdagen eller skal ud at rejse, og den svækkede borger ikke kan være alene i hjemmet.

At forebygge nedslidning og bevare livskvaliteten hos pårørende.

At borgeren kan forblive i eget hjem længst muligt.

At borgeren får den omsorg og støtte, der er nødvendig for at hverdagen fungerer bedst muligt.

Ferieophold tilbydes på Åparken i Holsted, Dixensminde i Jels og demensophold på Kærdalen. I alt 3 ferieboliger.

Ferieophold kan aftales 6 mdr. frem i tiden.

For borgere, hvor der er brug for flere fortløbende aflastnings perioder, for at hjemmet kan fungere, kan der reserveres op til 4 perioder af ca.1 uges varighed på ½ år.

Der må påregnes udgifter til transport, forplejning og materiale efter gældende takster.

Der medbringes eget tøj og sko, medicin, toiletartikler og personlige hjælpemidler.

Ved borgere, hvor ægtefælle eller pårørende administrerer medicin, skal der medbringes opdateret medicinliste fra egen læge.