Aktivitet

Aktiviteter i dagcenteret og generelle aktivitetstilbud er
for vores beboere og visiterede borgere.