Besøgsrestriktioner

Et højt smittetal med Covid 19 i Vejen kommune har bevirket at Vejen kommune, på baggrund af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, har indført midlertidige besøgsrestriktioner på alle plejecentre i Kommunen. Besøgsforbuddet har til formål at minimere risikoen for, at beboere på plejecentrene bliver smittet med Covid 19.

Den allernærmeste pårørende til den enkelte beboer må, efter aftale med plejecenteret, aflægge besøg indendørs i beboerens lejlighed.

Derudover vil det i nogen omfang være muligt for den allernærmeste pårørende og yderligere to andre faste, nære pårørende at aftale besøg i et indendørs besøgsrum, dog højst to ad gangen.  

Øvrige besøg skal foregå udendørs.

Vi opfordrer pårørende mv. til at kontakte Helle Sørensen tlf. 3017 1250 med eventuelle spørgsmål vedrørende besøgsrestriktionerne og aftale om besøg.


Besøgsrestriktionerne gælder fra 4. december 2020.

Med venlig hilsen

Bettina Rimdal

Områdeleder