Åparkens venner

Åparkens Venner.

Foreningens formål er.

At udvide og styrke kontakten mellem beboere, brugere, medarbejdere, pårørende og borgere i øvrigt med eller uden forhåndskendskab til Åparken.

At arrangere og yde praktisk bistand ved underholdende arrangementer, udflugter, ture m.m.

Yde og skaffe økonomisk bistand til afvikling af foreningens arrangementer.